Souhrn roku 2019

29.12.2019 17:03

Další turistická sezóna je minulostí a nyní je čas na to, abychom ji v krátkosti zrekapitulovali. Opět musíme sezónu hodnotit kladně a to vzhledem k tomu, že se nám podařila spousta práce, ale především z pohledu návštěvnosti, která trhala rekordy. 

Důležitým úkolem pro jaro roku 2019 bylo jednoznačně připravit objekt opět na plný provoz a skupiny návštěvníků, kteří se přijdou podívat a naučit se třeba něco o historii našeho státu. Návštěvníků k nám v roce 2019 zavítalo opravdu hodně a od roku 2015 šlo o nejvyšší číslo. 

I práce se nám podařila. Samozřejmě musíme brát v potaz časové a finanční možnosti, takže druhé ucho objektu stále beze změny :) Vrhli jsme se s velkou vervou především na úklid přebytečného materiálu z vnitřních prostor. Odtud jsme vyvozili několik stovek kilogramů nepotřebného šrotu, který jsme samozřejmě vzorně odvezli vytříděný do sběrného dvora. Zřejmě největším úspěchem co se expozic týče je zakoupení repliky kulometné pistole, kterou naše armáda plánovala zabudovat do výzbroje naší armády. 

Co se týče dalších prací v interiéru objektu, tak ty byly zaměřeny především na zlepšení týlového zabezpečení pro nás. Bylo třeba zrevidovat kamna a komín. Rovněž čerpání vody muselo být opraveno a provedeny byly i další práce, které nás zaměstnávaly. Výsledkem je spokojenejší osádka objektu, která tak s ještě lepší náladou přivítá další návštěvníky. 

Po skončení sezóny jsme samozřejmě rokovali o tom, na co se zaměřit v nadcházejícícm roce. zadali si do plánu na nadcházející rok vylepšení expozic uvnitř objektu. Dalším plánem je také založit nový spolek, který by návazal na dosavadní Klub přátel armády, který bohužel z různých důvodů přestal fungovat. 

Kontakt

K-S 8 "U nádraží" 604 507 520, 604 630 470, 732 748 083 k-s8@seznam.cz